Privacybeleid

Algemeen

Marcelline van Velzen van VVO – van PLAN naar RESULTAAT respecteert de privacy van haar klanten en digitale bezoekers op haar bedrijfspagina’s en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je achterlaat altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Zij zal nooit persoonlijke gegevens die op enigerlei wijze aan haar worden toevertrouwd, misbruiken of verkopen aan derden. Ze zijn uitsluitend voor intern gebruik en om haar service aan jou te optimaliseren.

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Marcelline verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die zij verwerkt

Haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Marcelline zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via marcelline@vanvelzenorganizing.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Marcelline persoonsgegevens verwerkt

Marcelline verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van haar updates, inspiratieberichten en e-Zine
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Marcelline analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
  • Zij verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Marcelline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VVO – van PLAN naar RESULTAAT) tussen zit.

Marcelline van VVO - van PLAN naar RESULTAAT gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Mailchimp

Wanneer je jouw naam en e-mailadres achterlaat voor ontvangst van het e-Zine van VVO – van PLAN naar RESULTAAT dan zal deze informatie verwerkt worden in het e-mailmarketingsysteem dat aan VVO – van PLAN naar RESULTAAT is gekoppeld, te weten Mailchimp. Dit systeem wordt gebruikt om jou (aanvullende) informatie te sturen die verband houdt met hetgeen jij via VVO – van PLAN naar RESULTAAT hebt aangevraagd en waarvoor jij jouw naam en e-mailadres hebt ingevuld.

Informer

Wanneer jij een dienstverlening of product afneemt via VVO – van PLAN naar RESULTAAT, dan wordt voor het opmaken van de factuur, het verzenden daarvan, het kunnen verwerken én het registreren van de betaling de minimaal benodigde gegevens verwerkt om dit te kunnen doen. Deze minimale gegevens dienen te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het opmaken en verwerken van facturen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacy policy van Informer.

Google drive

Wanneer je jouw persoonsgegevens achterlaat via een contactformulier van VVO – van PLAN naar RESULTAAT, dan kan deze informatie direct opgenomen worden in Google drive. Dit systeem kan gebruikt worden om ontvangen contactverzoeken te registreren.

WordPress

Wanneer je jouw persoonsgegevens achterlaat via een contactformulier van VVO – van PLAN naar RESULTAAT, dan kan deze informatie direct opgenomen worden in WordPress. Dit systeem kan gebruikt worden om ontvangen contactverzoeken te registreren.

Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart

Marcelline bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn zoals onder andere vastgesteld door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marcelline deelt jouw persoonsgegevens slechts met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marcelline blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zij heeft een verwerkingsovereenkomsten gesloten met Sierink-WP voor de webhosting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt

Marcelline gebruikt functionele en analytische cookies op de website van VVO – van PLAN naar RESULTAAT. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De door Marcelline gebruikte cookies hebben een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maakt ze gebruik van de Facebookpixel om websitebezoekers via Facebook te informeren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door VVO- van PLAN naar RESULTAAT in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marcelline@vanvelzenorganizing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan Marcelline vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten en bezwaar

Je hebt altijd het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. Zodra jij jouw persoonsgegevens aan mij verstrekt dan geef je automatisch toestemming voor de verwerking. Echter, ook al heb jij hiermee jouw toestemming aan mij gegeven, je hebt altijd het recht op intrekking van die toestemming. Heb je klachten over de verwerking van je persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar marcelline@vanvelzenorganizing.nl. Voor officiële klachten kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt

Marcelline van Velzen van VVO – van PLAN naar RESULTAAT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VVO – van PLAN naar RESULTAAT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alle devices, programma’s en systemen zijn beveiligd met een wachtwoord, vingerscan en/of gezichtsherkenning. De wachtwoorden zijn uitsluitend versleuteld opgeslagen in een betrouwbaar wachtwoordenprogramma. De mobiele telefoon kan bij verlies op afstand worden gewist. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marcelline via marcelline@vanvelzenorganizing.nl

Mei 2018