Druk? Focus op de essentie van je bedrijf

In mijn werk heb ik veel te maken met ondernemers die

  • het overzicht in hun werk dreigen te verliezen
  • focus en structuur missen
  • moeite hebben met prioriteiten stellen

Met als gevolg dat ze plezier verliezen in hun werk, opdrachten mislopen en de balans werk-privé zoek raakt. En dat is helemaal niet nodig!

Essentiemodel voor overzicht en inzicht

Mijn Essentiemodel biedt supersnel overzicht over alle werkzaamheden. Daarna volgt inzicht. Dit model combineer ik met Scrum voor ondernemers. Samen is het een krachtige manier gebleken om ondernemers te helpen aan een succesvoller bedrijf met beter, sneller en flexibeler resultaat.

Moeilijker gaat het niet worden

Ik hou ervan zaken eenvoudig te maken. Voor ondernemers doe ik dat door alle werkzaamheden onder te brengen in drie categorieën. Ik zie het als de drie knoppen waarmee de ondernemer zijn bedrijf bestuurt. En dat geldt voor iedere ondernemer. Iedere ondernemer heeft dezelfde knoppen tot zijn beschikking om van zijn bedrijf een succes te maken.

De uitdaging

Het komt er op aan om op het juiste moment aan de juiste knop te draaien. Dat is de uitdaging. En daar zijn sommige ondernemers succesvoller in dan andere. Moeilijker gaat het niet worden!

De drie knoppen op het dashboard van de ondernemer

Op het dashboard van de ondernemer bevinden zich drie knoppen: Leveren, Jagen en Bedrijfsvoering. Onder leveren versta ik alle gefactureerde werkzaamheden voor de klant. Bij Jagen staat het werven van klanten centraal. Alle marketing en sales activiteiten vallen hieronder. Bedrijfsvoering bevat alle werkzaamheden waarbij het bedrijf centraal staat. Door te draaien aan de knoppen, verandert er iets.

Kernonderdeel Inhoud

Inzicht

Door deze driedeling krijgt de ondernemer meer inzicht in waar hij zijn tijd aan besteedt. Het is een hulpmiddel en het gaat om het inzicht dat dit oplevert. Het komt vaak voor dat ondernemers tot de conclusie komen dat ze meer zouden moeten jagen. De scrummethode werkt dit inzicht vervolgens uit en helpt om er ook werkelijk aan toe te komen.

De knoppen zijn voor iedere ondernemers gelijk. De verdeling verschilt natuurlijk wel per bedrijf en kan ook per periode verschillen. Ter indicatie: een verdeling van 40-30-30 voor bestaande bedrijven en een verdeling van 30-20-50 voor jonge bedrijven is veelvoorkomend.

Efficiënt navigeren naar succes

Bij succesvol ondernemen gaat het erom om op het juiste moment aan de juiste knop te draaien. Het gaat om kansen zien en keuzes maken. Ik focus daarbij niet op de input, maar op de output. Kies ik daarin bewust, dan neem ik de regie over mijn bedrijf. Kies ik niet bewust, dan laat ik me leiden door de waan van de dag. Mijn vorige blog, over het stellen van prioriteiten, gaat hier uitgebreider op in. Lees hem hier terug.

Focus op de output

In mijn cursus Scrum voor ondernemers leer ik ondernemers gefocust te werken in korte perioden. Twee weken is een termijn die vaak goed bevalt. De volgende vragen helpen mij daarbij: 

  1. Gezien mijn doel: wat wil ik over twee weken echt gedaan hebben om een stap dichter bij mijn doel te zijn?
  2. Pas daarna kies is mijn actiepunten voor de komende twee weken. Ik stel prioriteiten aan de hand van de volgende drie vragen:
  • Wat voegt de meeste waarde toe voor mijn klant
  • Wat voegt de meeste waarde toe voor mijn bedrijf?
  • Heb ik voldoende aandacht voor de drie knoppen waarmee ik mijn bedrijf bestuur: leveren, jagen en bedrijfsvoering

Verhoog je effectivitiet

Nieuwsgierig geworden? Boek een Verhoog-je-Effectiviteitsgesprek.