De 4 stappen om in 2019 tevreden terug te kunnen kijken op je goede voornemens

“Denk in 2018 niet in goede voornemens, maar in dagelijkse rituelen”

Dat was de titel van een artikel in De Correspondent. En mijn belangstelling was gewekt, want het is ó zo waar. Goede voornemens zijn niets waard wanneer je geen veranderingen aanbrengt in je routine. Je valt terug in oud gedrag en houdt het goede voornemen niet vol. Waarom lukt ons dat niet? Redenen waarom we van onze goede voornemens afraken zijn o.a.:

 • we stellen onrealistische doelen
 • we specificeren niet genoeg hoe we ons dagelijks gedrag gaan veranderen
 • we houden de voortgang niet bij

Kortom, een goed voornemen waarmaken vergt veel aandacht. Ik geef je vier stappen om nu te zetten, waardoor je over exact een jaar tevreden terug kunt kijken op de voornemens die je nu hebt.

Stap 1: Reflecteer

Het begint met reflectie. Terugkijken op het afgelopen jaar om daar lering uit te trekken. Enkele essentiële vragen: Wat wilde je vorig jaar bereiken? Wat heb je bereikt? Wat lukte wel en wat lukte niet? En natuurlijk de vraag waarom het wel of niet lukte. En wat je daarvan kunt leren voor de toekomst. Welke belemmeringen kwam je tegen? Hoe ga je daar in de toekomst mee om? Heb je hulp nodig? Reflectie is een van de krachtigste manieren om te leren en te verbeteren.

Stap 2: Stel doelen van globaal naar concreet

Stel jezelf een globaal doel voor op de lange termijn. Splits je globale lange termijn doel op in concrete doelen voor de korte termijn. Stel voor de komende 2 weken een zeer concrete to-do lijst op. Trek daar de tijd voor uit en doe het zorgvuldig. De tijd die je hier mee kwijt bent, verdien je later dubbel en dwars weer terug.

Voorbeeld

Stel je hebt het voornemen om komend jaar je omzet te verhogen. Het proces dat je doorloopt kan er als volgt uit zien:
Van: Ik ga mijn omzet verhogen door meer klanten te trekken.
Via: Ik ga mijn omzet verhogen door
– meer klanten te trekken
– mijn zichtbaarheid te vergroten
– meer relevante content te delen
– mijn dienstverlening nog beter aan te laten sluiten bij mijn klant
– frequent marktonderzoek te doen
Enz. enz.
Naar: een uitgewerkte to-do lijst voor de komende 2 weken, waarbij je aandacht besteedt aan de 3 ‘knoppen’ die je hebt om je bedrijf te besturen: Leveren, Jagen en Bedrijfsvoering.

Je hebt nu je goede voornemens uitgewerkt in concrete acties. Klaar? Nog niet!

Stap 3: Gebruik een systeem: Scrum

Stap 3 kondigt zich aan wanneer je globale doelen hebt voor de lange termijn en een concrete actielijst voor de korte termijn. Het komt er nu op aan om:

 • te focussen op je to-do’s en andere verleidingen de baas te blijven
 • dagelijks en ook aan het einde van de twee weken te reflecteren en daarvan te leren
 • te zoeken naar verbeteringen en aansluiting te blijven houden bij de wensen van je klant
 • tevens dien je flexibel genoeg te zijn om je doelen zonodig bij te stellen

Een simpele methode om dat allemaal gestructureerd te doen is Scrum. Het is een internationaal zeer succesvolle methode om beter, sneller en flexibeler te werken. Bedrijven als Apple, Google en Toyota werken hier al lang mee en de werkwijze verspreid zich als een olievlek binnen en buiten het bedrijfsleven. Deze werkwijze heb ik aangepast en uitgebreid met mijn eigen model, zodat de methode ook voor ondernemers en ondernemende professionals erg effectief is. In januari organiseer ik weer een Masterclass Succesvoller ondernemer met de Scrum methode voor ondernemers en ondernemende professionals. 

Heb jij:

 • teveel te doen en weet je niet waar te beginnen
 • last van uitstelgedrag
 • gebrek aan focus, inzicht en structuur
 • overal en nergens je to-do’s briefjes liggen
 • een ontevreden gevoel over jezelf
 • goede ideeën die vastlopen in de uitvoering

Dan is de Masterclass een aanrader. Meer informatie vind je hier.

Ok, je hebt je goede voornemens uitgewerkt in concrete acties en hebt een uitstekend systeem om mee te werken. Nog even volhouden, je bent er nog niet.

Stap 4: Zorg voor discipline, zelf of met hulp van anderen

In stap 4 gaat het vooral om discipline. Je gaat ongetwijfeld valkuilen tegenkomen en ook dan blijft je focus gericht op je plan. Na de Masterclass Succesvoller Ondernemen met de Scrum methode zei één van mijn cursisten: “Ik ben nog te impulsief en pak nog teveel op wat op mijn pad komt, in plaats van kijken naar mijn voornemen in relatie tot mijn doelen.” Bewust onbekwaam noemen we dat, de tweede fase van het leerfasemodel van Maslow.

Je wordt je dit sneller bewust door dagelijks te reflecteren, belemmeringen op te sporen en aan te pakken. Dat doe je zelf of met hulp van anderen. Bedenk dat het inschakelen van externe hulp en expertise als een katalysator werkt. Lees hier wat ik voor je kan doen. 

Zo raadde ik mijn cursist aan om:

 • niet direct te antwoorden op vragen die tussendoor komen, maar aangeven dat je er later op terugkomt. Dan heb je tijd om erover na te denken;
 • voldoende ruimte in te bouwen om toch tussendoor zaken op te kunnen pakken, zonder dat het je doel voor de sprint in de weg zit;
 • realistische doelen te stellen, zodat je echt baalt als je ze niet haalt.;
 • je successen te vieren, vieren als je je doelen haalt. Het verlangen om je doelen te halen moet sterker zijn dan de kortstondige voldoening die het geeft als je iets oppakt wat je niet van plan was;
 • lief te zijn voor jezelf. Je doet ongelooflijk je best en als je iets niet haalt gaat het er niet om dat je faalt, maar probeer dan te achterhalen wat de oorzaak daarvan was. Daar kun je dan iets mee. 

Deze tips gaan je zeker helpen om er een succesvol jaar van te maken.
Ik wens je een jaar vol PLANNEN en RESULTATEN! 

Meer tips? Download de gratis SUCCESGIDS van PLAN naar RESULTAAT. 
Lees het artikel in De Correspondent hier.

Marcelline van Velzen

Marcelline traint, coacht en adviseert ondernemers en ondernemende professionals om succesvoller te zijn bij het omzetten van plannen in resultaten. Zij brengt structuur aan in gedachten en werkwijzen en maakt complexe zaken eenvoudig. Zij dringt snel door tot de kern van een probleem en vindt daarna een praktische oplossing. Zij leert haar klanten een eenvoudige methode om succesvoller te zijn en dit resultaat op lange termijn zelf te kunnen vasthouden. Hierbij maakt zij vaak gebruik van het Agile gedachtengoed en de Scrum methode. Zij heeft een aansprekende eigen aanpak ontwikkeld door integratie van haar Essentiemodel voor ondernemers. Marcelline is bestuurskundige met meer dan 20 jaar ervaring in managementfuncties, HRM en communicatie. Daarnaast hebben ‘het runnen van het thuisfront’ en vrijwilligerswerk altijd een belangrijke plaats ingenomen. Organisaties waaraan zij verbonden is geweest zijn o.a. de Vrije Universiteit, Rijkswaterstaat, KWF Kankerbestrijding, Ministerie van Sociale Zaken, de Loogmangroep, Pinoké en Humanitas.