Training 'Je doel bereiken met SCRUM VOOR ONDERNEMERS'

de Training: workshop INCL. 'on the job' begeleiding

A. Workshop

De training start met een krachtige workshop. Aan bod komen de drie knoppen die iedere ondernemer tot zijn beschikking heeft om van een bedrijf een succes te maken. Deze knoppen zijn samen te vatten onder de noemers Leveren, Jagen en Bedrijfsvoering die staan voor respectievelijk het product/de dienst, marketing en sales en administratie en overige zaken.

Natuurlijk komt aan de orde wat Scrum voor ondernemers is, hoe het werkt en wanneer Scrum ingezet kan worden om het optimale resultaat te behalen. Na de integratie van deze theorieën biedt de workshop ruimte om te oefenen met de methode. De deelnemers sluiten de workshop af met het een individueel plan voor de eerstvolgende 2 weken, de Sprint. 

 

B. 'on the job' begeleiding

Gedurende de Sprint worden de deelnemers begeleid bij het toepassen van de methode. De methode is eenvoudig, maar vergt een wezenlijk andere manier van werken. Discipline en zelfreflectie zijn essentieel.

De begeleiding is erop gericht Scrum routinematig in te bouwen in de dagelijkse praktijk om zo de successen ook op langere termijn te behouden. De deelnemers worden getraind om op vooraf bepaalde momenten met enkele vaststaande vragen aan de slag te gaan en krijgen hulp bij de keuze van een systeem om de voortgang visueel te maken.

 

Concreet bestaat de methodische begeleiding uit een dagelijkse reminder over de methode en één telefonisch consult van maximaal drie kwartier voor de methodische begeleiding bij de afsluitende reflectie en het opstellen van de nieuwe Sprintlijst.  

 

voor wie is deze training?

De training is gericht op zelfstandig professionals die kansen zien, maar het lastig vinden deze kansen om te zetten in resultaat. Tevens is de training interessant voor iedereen die zichzelf doelen stelt. Hierbij denk ik aan professionals binnen bedrijven die nog niet met Scrum werken en Scrum wel willen inzetten om zelf succesvol te zijn. Maar ook privé kan Scrum heel goed toegepast worden om succesvol te zijn. 

De ervaring leert dat ondernemers die chaotisch van aard zijn, vooral enthousiast zijn over de structuur die de methode biedt. Ondernemers die al redelijk gestructureerd werken, zijn enthousiast over de handvatten om te focussen en prioriteiten te stellen. 

 

Wat eerdere deelnemers over de workshop zeiden

"Marcelline heeft met 'Scrum voor ondernemers' een eigentijdse en vooral concrete invulling gegeven aan het voeren van de regie over je eigen bedrijf. Op heldere wijze legt ze in de workshop uit hoe je grip op je werkzaamheden krijgt, hoe je deze overzichtelijk maakt, leert van je ervaringen en deze verwerkt in je doelstellingen. En krijg je concrete handvatten om het toe te passen. En dat in een interactieve korte en krachtige workshop. Helder, praktisch en uitvoerbaar. Het staat of valt met discipline en het pakken van je reflectie moment. Dat wordt nog wel een ‘dingetje’!. Gelukkig biedt Marcelline daar haar hulp bij aan. Ook weer kort krachtig en doelgericht."

 

"Doordat we ter plekke zelf concreet aan de slag gingen kon ik ervaren hoe het voor mij in de praktijk kan werken. Ik ben er enthousiast over en heb inmiddels het "scrummen" al ingepland in mijn agenda om samen met mijn collega te gaan doen."

 

"De workshop 'je doel bereiken' sluit exact aan op de ondernemersproblematiek, waarbij de waan van de dag al snel overheerst. De scrum methode neemt het gevoel van 'geen tijd voor' en het 'moet sneller' weg, omdat het een intelligente to do lijst is waar je een planning aan koppelt. Met discipline. Ook ideaal voor samenwerkingsverbanden."

 

“Marcelline zette de deelnemers aan het werk met een oefening. Dit gaf direct inzicht wat scrum is en belangrijker, wat het voor mij als ondernemer kan betekenen. Ik denk dat het mij rust in mijn hoofd en doelmatigheid gaat brengen”

 

De eerstvolgende trainingen starten met een bijeenkomst op:

 

* dinsdag 5 september 2017

 

* donderdag 21 september 2017

 

met aansluitend 2 weken methodische begeleiding.

 

Ja, ik schrijf mij in voor de training 'je doel bereiken met scrum voor ondernemers'

Tijdstip en locatie startbijeenkomst:

9.15 - 11.45 uur

Locatie: Nest

Laan van Kronenburg 14

1183 AS  Amstelveen

Kosten: € 197,- ex BTW (incl. 2 weken methodische begeleiding)